Naprawy nieodpłatne
Informacje dla użytkowników urządzeń dotyczaca napraw nieodpłatnych.
Naprawy odpłatne
Informacja dla użytkowników urządzeń bezpośrednio zlecających serwisowi naprawę odpłatną
Punkty sprzedaży, serwisy
Informacje dla podmiotów innych niż użytkownicy urządzeń - Punkty Sprzedaży, Parnterzy serwisowi.
Współpraca handlowa
Współpraca handlowa
Proces rekrutacji pracowników
Proces rekrutacji pracowników
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Rozmowy telefoniczne
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kontaktujących się z CCS drogą telefoniczną.