Informacje dla użytkowników urządzeń dotyczaca napraw nieodpłatnych.

Mając na uwadze ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy Państwa jako użytkowników urządzeń przekazanych do serwisu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w celu obsługi serwisowej wraz ze zgłoszeniem z tytułu gwarancji albo rękojmi, iż administratorem Państwa danych osobowych może pozostawać odpowiednio:
 

  • gwarant urządzenia / podmiot finansujący naprawy gwarancyjne
  • sprzedawca urządzenia, w tym operator telekomunikacyjny,
  • ubezpieczyciel lub
  • inny podmiot odpowiedzialny za wadliwość urządzenia
     

W powyższych przypadkach spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. przetwarza Państwa dane osobowe jako procesor.
 

W celu uzyskania dalszych informacji lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt: pisemnie na adres siedziby spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno, bądź elektronicznie na adres poczty elektronicznej: rodo@ccsonline.pl
 

Informacje dla użytkowników urządzeń HUAWEI dostępne są w Informacji o ochronie prywatności w związku z realizacją usług serwisowych oraz w Deklaracji ochrony prywatności firmy Huawei dotycząca użytkowników indywidualnych.
 

Informacje dla użytkowników urządzeń SAMSUNG dostępne są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Informacje dla użytkowników urządzeń vivo dostępne są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.