Animator rynku

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjna

Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Puławska 15, Warszawa (kod pocztowy: 02 – 515).