Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. – jednostka dominująca

- Siedziba: ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno.

- Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego obrotu na rynku Newconnect (data debiutu)  - 28 grudnia 2012 roku

- Podstawowy przedmiot działalności – naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne telefonów komórkowych, tabletów i akcesoriów do urządzeń telekomunikacyjnych; sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego. 

Działalność operacyjna jednostki dominującej obejmuje dwa obszary: działalność usługową oraz działalność dystrybucyjną.

Działalność usługowa obejmuje gwarancyjny i pozagwarancyjny serwis naprawczy urządzeń telekomunikacyjnych, notebooków, małego AGD oraz środków indywidualnej komunikacji (hulajnogi elektryczne i inne drobne pojazdy elektryczne), usługi logistyczne oraz odnawianie a także modyfikacje urządzeń telekomunikacyjnych na zlecenie producentów i operatorów telefonii komórkowych.

Działalność dystrybucyjna obejmuje sprzedaż hurtową i detaliczną telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, akcesoriów, modemów, a także wybranego sprzętu audio i telewizorów oraz innych artykułów elektronicznych.

 

Spółki zależne

Jednostce dominującej przysługuje 100% udziału w kapitale zakładowym w następujących podmiotach:

1)    zlokalizowanej na Ukrainie (Kijów) spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe - Ukraina Sp. z o.o. (ukr. Товариство з обмеженою відповідальністю „Цифровий сервісний центр – Україна”);

Wykonywany uprzednio przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe - Ukraina sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (ukr. Товариство з обмеженою відповідальністю „Цифровий сервісний центр – Україна”) przedmiot działalności to rekrutacja i szkolenie techników - elektroników. W chwili sporządzenia niniejszego dokumentu działalność spółki została w sposób faktyczny zlikwidowana z uwagi na toczącą się na Ukrainie wojnę.

2)    zlokalizowanej na Litwie (Wilno) spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lit. UAB Skaitmeninis priežiūros centras”);

Wykonywany przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o. z siedzibą w Wilnie (lit. UAB Skaitmeninis priežiūros centras) przedmiot działalności to sprzedaż produktów telekomunikacyjnych, części zamiennych i komponentów do napraw urządzeń elektronicznych.

3)    zlokalizowanej w Polsce (Piaseczno) Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

Wykonywany przez spółkę Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. przedmiot działalności to sprzedaż, odnawianie (refurbishment) oraz logistyka urządzeń elektronicznych i komponentów do tychże urządzeń.

4)    zlokalizowanej w Polsce (Piaseczno) Digital Lifestyle House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wykonywany przez spółkę Digital Lifestyle House sp. z o.o., przedmiot działalności to sprzedaż produktów telekomunikacyjnych i elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet.