Typ raportu
05.09.2023
ESPI
15/2023

Raport bieżący nr 15/2023
Data sporządzenia:  2023-09-05
Spółka: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Temat: Wybór firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą Spółki.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie _dalej: "Spółka"_ informuje, że w dniu 5 września 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wybrać spółkę "C & R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do przeprowadzenia:
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2024,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2024.


 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-05 Jerzy Zygmunt prezes zarządu  
2023-09-05 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu