Dywidenda
Za rok obrotowy
Dywidenda razem [ZŁ]
% Dywidenda na akcję [ZŁ]
% Zysku przeznaczonego na dywidendę
2022
3.813.840
0,24
83,54%
2021
3.654.930
0,23
68,09%
2020
3.178.200
0,20
92,61%
2019
-
-
-
2018
-
-
-
2017
1.430.190
0,09
99,18%
2016
2.383.650
0,15
97,73%
2015
1.271.280
0,08
87,60%
2014
2.065.830
0,13
99,51%
2013
5.561.850
0,35
60,14%
2012
2.065.830
0,13
93,5%
2011
1.085.000
0,07
98,2%
2010
1.240.000
0,08
91,6%
2009
1.716.000
0,12
87,3%