Sprawdzanie on-line statusu naprawy urządzenia przesłanego do
Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.Szanowni Państwo,
Dziękujemy za skorzystanie z usług Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.
Wprowadzając poniżej, numer IMEI urządzenia przesłanego do naprawy,
numer listu przewozowego, którym urządzenie zostało przesłane do naprawy
lub numer seryjny urządzenia mogą Państwo sprawdzić aktualny status realizacji zlecenia serwisowego.nr IMEI nr listu przewozowego nr seryjny
Uwaga:
Jeśli oddali Państwo urządzenie do naprawy w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym CCS, Punkcie Operatorskim bądź innym Punkcie Sprzedaży, ze względu na czas potrzebny na dostarczenie urządzenia do Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. status naprawy może być jeszcze nie widoczny w naszym systemie.
W takim przypadku uprzejmie prosimy o ponowne sprawdzenie statusu w terminie późniejszym. Jeśli status naprawy nadal nie będzie widoczny, prosimy o uzyskanie numeru przesyłki w miejscu, gdzie zostawili Państwo swoje urządzenie do naprawy i kontakt z nami pod numerem telefonu: 22 726 38 10 lub mailowy: info@ccsonline.pl
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
ul. Puławska 40A
05-500 Piaseczno
KRS: 0000253995 NIP: 951-19-78-674 REGON: 016321051 GIOŚ: E0002111WZBW
Kapitał zakładowy: 1.589.100 zł (kapitał został w całości wpłacony).
Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego