BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ZAPISANYCH W URZĄDZENIU

1. Informujemy o konieczności regularnego sporządzania kopii zapasowej wszelkich istotnych dla użytkownika treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w telefonie lub innym urządzeniu (takim jak modemy, tablety, etc).


2. Kopia zapasowa winna być sporządzana przez użytkownika we własnym zakresie. Istotne dane winny być dodatkowo przechowywane na innym niż telefon, modem czy tablet urządzeniu lub karcie pamięci. W szczególności kopia zapasowa winna być sporządzona przez użytkownika przed przekazaniem telefonu lub innego urządzenia do serwisu.


3. Informujemy, iż w trakcie dokonywania czynności serwisowych, naprawy lub wymiany wadliwego lub uszkodzonego telefonu lub innego urządzenia mogą ulec utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu treści lub dane przechowywane (zapisane) w danym telefonie lub urządzeniu.

 

4. Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika telefonu lub innego urządzenia przekazanego do serwisu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., powstałe w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia – treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w danym telefonie lub urządzeniu – w trakcie wykonywania czynności serwisowych, chyba, że do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych doszło z winy serwisu lub na skutek niezachowania należytej staranności przez serwis przy wykonywaniu usługi.

ZABEZPIECZENIE URZĄDZENIA NA CZAS TRANSPORTU

Każde urządzenie (również te wielkogabarytowe np. hulajnoga elektryczna czy odkurzacz) wraz akcesoriami, dowodem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym należy zapakować w oryginalne opakowanie, bądź takie, które zapewni jednakowy stopień ochrony urządzenia podczas jego transportu do serwisu.

 

Zalecamy również, aby przed umieszczeniem urządzenia w oryginalnym/zastępczym opakowaniu urządzenie zabezpieczyć folią bąbelkową.

 

Jeżeli w paczce wysyłane jest kilka urządzeń, to należy zapakować je w sposób wskazany powyżej i umieścić w jednym opakowaniu zbiorczym (pudełku kartonowym). Koperty tekturowe nie zapewniają należytego zabezpieczenia tego rodzaju przesyłek.

 

Informujemy, że za prawidłowe zabezpieczenie produktów na czas ich transportu do serwisu odpowiedzialnym pozostaje nadawca przesyłki.

 

Jednocześnie informujemy o konieczności usuwania kart SIM oraz kart pamięci z urządzeń przed ich przekazaniem do serwisu.

 

Prosimy mieć na uwadze, że dodatkowe akcesoria typu szkło/folia ochronna mogą zostać usunięte podczas obsługi w serwisie i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że - z uwagi na specyfikę takich akcesoriów - nie będzie możliwości ich ponownego użycia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju akcesoria.