Uzyskane certyfikaty ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 są potwierdzeniem naszych dążeń do ciągłego ulepszania oferowanych usług z jednoczesną faktyczną troską o środowisko. Mamy nadzieję, że dla Państwa będą one zaproszeniem do korzystania z profesjonalnych usług oferowanych przez naszą firmę. 

 


 

 

 

Polityka Jakości i Środowiska

Cyfrowe Centrum Serwisowe świadczy usługi w zakresie dystrybucji i serwisowania cyfrowego sprzętu telekomunikacyjnego produkowanego przez czołowe światowe firmy. CCS zobowiązuje się dostarczać i serwisować sprzęt na najwyższym poziomie obsługi, spełniając wymagania norm ISO 9001 i 14001, poprzez:

 • spełnianie wymagań prawnych a także  innych zobowiązań i wymagań klientów oraz kluczowych kontrahentów,
 • aktywne podążanie za rozwojem technologii oraz propagowanie trendów wśród partnerów biznesowych,
 • utrzymywanie i ciągłą poprawę działania zintegrowanego systemu jakościowego
  i środowiskowego, poprzez ciągłe doskonalenie procesów, szkolenia, skuteczną komunikację, ustalanie i monitorowanie realizacji celów jakościowych i środowiskowych, regularne przeglądy systemu oraz wdrażanie działań korygujących,
 • rekrutację oraz rozwój wysoko zmotywowanych kompetentnych pracowników. Pełne wykorzystanie ich potencjału  z korzyścią dla nich i dla firmy,
 • identyfikowanie, analizę i ocenę ryzyk i szans w odniesieniu do jakości i środowiska, oraz w przypadkach uzasadnionych, opracowywanie i wdrażanie planów zmniejszania ryzyka i wykorzystania szans,
 • minimalizację zużycia papieru, folii i innych materiałów eksploatacyjnych oraz energii elektrycznej, ponowne wykorzystanie  papieru i tektury,
 • minimalizację ilości generowanych odpadów, ich segregację i przekazywanie firmom wyspecjalizowanym, celem dokonania z nich odzysku surowców,
 • podnoszenia i utrzymania świadomości jakościowej i środowiskowej pracowników poprzez przekazywanie informacji i odpowiednie szkolenia,
 • promowanie świadomości środowiskowej wśród dostawców materiałów eksploatacyjnych,
 • wprowadzanie standardów mających na celu zapobieganie wypadkom, a w przypadku ich wystąpienia,  minimalizowanie skutków takich wypadków.

Aktywne działanie na rzecz jakości procesów i usług oraz minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko jest obowiązkiem wszystkich pracowników CCS.


Zarząd firmy zobowiązuje się do osobistego zaangażowania w realizacje postawionych zadań jakościowych i środowiskowych oraz do zapewnienia niezbędnych środków na ich realizację.


Polityka Jakości i Środowiska została zakomunikowana i wdrożona w całej firmie i jest dostępna dla stron zainteresowanych na stronie Internetowej firmy.