Aleksander Mieczysław Lesz
Przewodniczący rady nadzorczej
Ikona strzałki w dół
Ukończył studia wyższe na Wydziale Finansowym i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1966 r. do 1974 r. pracował w Ośrodku Obliczeniowym Przemysłu Maszynowego.
Od 1974 r. do 1981 r. pełniłem funkcję kierownika w Ośrodku Obliczeniowym Przemysłu Chemicznego.
Od 1981 r. do 1988 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora departamentu informatyki Banku PeKaO S.A.
W 1989 r. zajmował stanowisko dyrektora pionu informatyki w spółce Furnel International sp. z o.o.
Od 1989 r. do 2004 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w Softbank sp. z o.o., a po przekształceniu, w Softbank S.A. funkcję prezesa zarządu Softbank S.A.
Od 2005 r. do 2015 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki G.N.A. S.A. W latach 2001 – 2002 był członkiem rady nadzorczej spółki Net 2 Net S.A., a w latach 2003 – 2004 członkiem rady nadzorczej Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A.
Od 2007 r. jest członkiem i przewodniczącym rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
W latach 2008 – 2013 był członkiem rady nadzorczej spółki Software Mind S.A., a w latach 2013 – 2014 członkiem rady nadzorczej Infoscope S.A.
W latach 1975 – 1989 pełnił funkcję wykładowcy ekonomii zarządzania i cybernetyki, zaś począwszy od 2004 r. wykładowcy w zakresie zarządzania i prowadzenia biznesu.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ekonomii, programowania liniowego i dynamicznego oraz informatyki.
Pozostaje członkiem Polskiej Rady Biznesu, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polsko–Brytyjskiej Izby Handlowej oraz członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.
Aleksander Mieczysław Lesz nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Jakub Wacław Zygmunt
Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej
Ikona strzałki w dół
Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo.
Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krośnie. W latach 2006 – 2009 aplikant sądowy. Złożył egzaminy sędziowski i radcowski. W roku 2010 uzyskał wpis na listę radców prawnych.
W latach 2005 – 2008 zatrudniony w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o., a po przekształceniu tej spółki w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (tj. od 2006 r. do 2008).
W latach 2008 – 2010 zatrudniony w kancelarii radcy prawnego Jerzego Kurczyny.
Od 2011 r. do 2015 r. zatrudniony w spółce Fresh Mobile Concepts sp. z o.o.
Od 2006 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
W latach 2016 -2017 pełnił funkcję członka rady nadzorczej TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. W latach 2016- 2017 pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki Dom - Invest Sp. z o.o.
Jakub Zygmunt jest synem Jerzego Macieja Zygmunta, który jest prezesem zarządu i akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.
Prowadzi kancelarię radcy prawnego.
Jakub Zygmunt nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym posiada rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Hubert Daniel Maciąg
Członek rady nadzorczej
Ikona strzałki w dół
Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie na kierunku prawo.
Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu i Rzeszowie. W latach 2006 – 2009 pełnił funkcję aplikanta sądowego. Złożył egzamin sędziowski. Odbywał również aplikację adwokacką.
W roku 2010 uzyskał wpis na listę adwokatów.
W latach 2007-2010 zatrudniony był w kancelariach adwokackich specjalizujących się w prawie gospodarczym.
Od 2012 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
W latach 2014 – 2017 pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółce NTK Capital sp. z o.o.
W roku 2017 pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółce Alpha Vantage S.A. oraz w spółce HM Inwest S.A.
Tomasz Paweł Jobda
Członek rady nadzorczej
Ikona strzałki w dół
Ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.
W roku 2002 przebywał na stypendium w Ecole Supérieure du Commerce Extérieure w Paryżu.
W 2004 roku pracował w gabinecie komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Danuty Hübner.
W latach 2005 – 2011 był zatrudniony w Ernst & Young Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku menedżera, gdzie odpowiedzialny był m.in. za prowadzenie i koordynację projektów due diligence oraz strukturyzację fuzji i przejęć w branży telekomunikacyjnej, energetycznej i nieruchomościowej.
Od 2011 roku pracuje w KPMG Tax M. Michna sp.k. na stanowisku starszego menedżera w dziale Mergers & Acquisition, Tax, gdzie do jego zakresu obowiązków należy m.in. prowadzenie projektów fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Posiada licencję doradcy podatkowego, wpisany na listę doradców.
Od 2012 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Tomasz Paweł Jobda spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Damian Marcin Domińczak
Członek rady nadzorczej
Ikona strzałki w dół
W latach 1998-2001 pracownik w BRE Private Equity Sp. z o.o. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Inwestycyjnego oraz Dyrektora Inwestycyjnego, odpowiedzialny za pakiety mniejszościowe FUND1 NFI. NFI Victoria oraz NFI Fortuna.
Członek Rad Nadzorczych spółek z Programu Powszechnej Prywatyzacji
2002-2007 pracownik Banku BPH SA, gdzie pełnił funkcje Lidera Projektu informatycznego, Kierownika zespołu ds. restrukturyzacji oraz Eksperta ds. Controllingu.
2007-2021 pracownik w ING Bank SA w departamencie Controllingu na stanowisku Głównego Eksperta, do zakresu obowiązków należało m.in. analiza i raportowanie Departamentu Skarbu oraz analiza Bilansu.
2021 do chwili obecnej – pracownik Alior Bank SA na stanowisku Menedżera ds. kontrolingu ALM.
Damian Marcin Domińczak spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.