Jerzy Maciej Zygmunt
Prezes Zarządu
Jerzy Maciej Zygmunt ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo.
W latach 1982-1987 zatrudniony był w Sądzie Wojewódzkim w Krośnie kolejno jako aplikant sądowy, asesor, sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie i przewodniczący Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krośnie.
W latach 1988-94 współpracował z firmami amerykańskimi m.in. Emanon i Cintar Group. W latach 1994-98 współpracował z grupą firm prawniczych i konsultingowych EVIP w Warszawie.
Od 1998 r. wiceprezes zarządu, a następnie do kwietnia 2009 r. prokurent w spółce Euro – Phone sp. z o.o.
Od 2000 r prezes zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o., a po przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną, prezes zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Od 2009 r. Jerzy Maciej Zygmunt pełni funkcję prokurenta w spółce zależnej Emitenta – tj. spółce Fresh Mobile Concepts sp. z o.o.
W przeszłości pozostawał członkiem rad nadzorczych EVIP Progress S.A. i Euro Concept sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Aleksandra Helena Kunka
Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Helena Kunka ukończyła studia wyższe na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 1990 - 1996 była związana z KPMG Polska sp. z o.o. i KPMG Polska Audyt sp. z o.o., gdzie w departamencie audytu zajmowała kolejno stanowiska asystentki, starszej asystentki, supervisora i assistant managera.
Od 1996 r. do 1997 r. pozostawała Dyrektorem ds. finansowo-administracyjnych w spółce Multichoice Polska sp. z o.o.
Od 1997 r. do 1998 r. zatrudniona w Wizja TV sp. z o.o. na stanowisku finance manager.
Od 1998 r. członek zarządu, a od 2002 r. do 2009 r. prezes zarządu Euro-Phone sp. z o.o. (d. Brightpoint Polska sp. z o.o.), pełniąca jednocześnie obowiązki dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych.
W latach 2000 - 2006 prokurent spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o. a po jej przekształceniu, do 2009 r. prokurent spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Od 2009 r. wiceprezes zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. odpowiedzialna za sprawy ekonomiczno-finansowe.
Od 2009 r. Aleksandra Helena Kunka pełni funkcję prokurenta w spółce zależnej Emitenta – tj. spółce Fresh Mobile Concepts sp. z o.o.
W przeszłości pozostawała członkiem rad nadzorczych spółek Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. i GMEDIA sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Robert Jerzy Frączek
Wiceprezes Zarządu
Robert Jerzy Frączek ukończył studia wyższe na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 1991 do 2001 roku związany z Softbank sp. z o.o., a przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną z Softbank S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje ekonomisty, kontrolera finansowego, głównego kontrolera finansowego i dyrektora ekonomiczno-finansowego.
Nadto, w latach 1993 - 2001 pełnił funkcję członka zarządu Softbank S.A. W latach 1992–1994 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A.
W latach 2001 - 2002 pełnił funkcję członka zarządu spółki Euro Concept sp. z o.o.
W latach 2002 – 2007 pozostawał członkiem zarządu spółki Euro-Phone sp. z o.o., przy czym począwszy od 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.
Od 2007 roku związany ze spółką Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., początkowo pełniąc funkcję prokurenta, a następnie wiceprezesa zarządu.
Równocześnie w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. pełni funkcję dyrektora odpowiedzialnego za działalność serwisową.
Od 2014 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki zależnej Emitenta – tj. CCS Energia sp. z o.o., a następnie funkcje prezesa zarządu tej spółki.
W przeszłości pozostawał członkiem rady nadzorczej spółki SAWAN Grupa Softbank S.A. oraz spółki G.N.A. Spółka Akcyjna (d. SABA Grupa Softbank S.A.).
Dowiedz się więcej