Jerzy Maciej Zygmunt
Prezes Zarządu
Jerzy Maciej Zygmunt ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo.
W latach 1982-1987 zatrudniony był w Sądzie Wojewódzkim w Krośnie kolejno jako aplikant sądowy, asesor, sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie i przewodniczący Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krośnie.
W latach 1988-94 współpracował z firmami amerykańskimi m.in. Emanon i Cintar Group. W latach 1994-98 współpracował z grupą firm prawniczych i konsultingowych EVIP w Warszawie.
Od 1998 r. wiceprezes zarządu, a następnie do kwietnia 2009 r. prokurent w spółce Euro – Phone sp. z o.o.
Od 2000 r prezes zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o., a po przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną, prezes zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Od 2009 r. Jerzy Maciej Zygmunt pełni funkcję prokurenta w spółce zależnej Emitenta – tj. spółce Fresh Mobile Concepts sp. z o.o.
W przeszłości pozostawał członkiem rad nadzorczych EVIP Progress S.A. i Euro Concept sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Aleksandra Helena Kunka
Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Helena Kunka ukończyła studia wyższe na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 1990 - 1996 była związana z KPMG Polska sp. z o.o. i KPMG Polska Audyt sp. z o.o., gdzie w departamencie audytu zajmowała kolejno stanowiska asystentki, starszej asystentki, supervisora i assistant managera.
Od 1996 r. do 1997 r. pozostawała Dyrektorem ds. finansowo-administracyjnych w spółce Multichoice Polska sp. z o.o.
Od 1997 r. do 1998 r. zatrudniona w Wizja TV sp. z o.o. na stanowisku finance manager.
Od 1998 r. członek zarządu, a od 2002 r. do 2009 r. prezes zarządu Euro-Phone sp. z o.o. (d. Brightpoint Polska sp. z o.o.), pełniąca jednocześnie obowiązki dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych.
W latach 2000 - 2006 prokurent spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o. a po jej przekształceniu, do 2009 r. prokurent spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Od 2009 r. wiceprezes zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. odpowiedzialna za sprawy ekonomiczno-finansowe.
Od 2009 r. Aleksandra Helena Kunka pełni funkcję prokurenta w spółce zależnej Emitenta – tj. spółce Fresh Mobile Concepts sp. z o.o.
W przeszłości pozostawała członkiem rad nadzorczych spółek Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. i GMEDIA sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Robert Jerzy Frączek
Wiceprezes Zarządu
Robert Jerzy Frączek ukończył studia wyższe na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 1991 do 2001 roku związany z Softbank sp. z o.o., a przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną z Softbank S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje ekonomisty, kontrolera finansowego, głównego kontrolera finansowego i dyrektora ekonomiczno-finansowego.
Nadto, w latach 1993 - 2001 pełnił funkcję członka zarządu Softbank S.A. W latach 1992–1994 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A.
W latach 2001 - 2002 pełnił funkcję członka zarządu spółki Euro Concept sp. z o.o.
W latach 2002 – 2007 pozostawał członkiem zarządu spółki Euro-Phone sp. z o.o., przy czym począwszy od 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.
Od 2007 roku związany ze spółką Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., początkowo pełniąc funkcję prokurenta, a następnie wiceprezesa zarządu.
Równocześnie w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. pełni funkcję dyrektora odpowiedzialnego za działalność serwisową.
Od 2014 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki zależnej Emitenta – tj. CCS Energia sp. z o.o., a następnie funkcje prezesa zarządu tej spółki.
W przeszłości pozostawał członkiem rady nadzorczej spółki SAWAN Grupa Softbank S.A. oraz spółki G.N.A. Spółka Akcyjna (d. SABA Grupa Softbank S.A.).
Dowiedz się więcej
Grzegorz Wyczółkowski
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Wyczółkowski Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. W latach 2001 - 2005 związany był ze spółką Euro-Phone sp. z o.o., na stanowisku Web Designer. Od 2002 r. jest związany ze spółką Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. gdzie zajmuje kolejno stanowiska Supervisora Działu Współpracy z APS, LSP Project Manager oraz Dyrektora Działu Logistyki i Rozwoju. Od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. Ponadto, od 2008 r. pełni funkcję dyrektora generalnego litewskiej spółki UAB Skaitmeninis priežiuros centras. Od 2016 r. pełnił funkcję prokurenta w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Dowiedz się więcej