Aleksandra Helena Kunka ukończyła studia wyższe na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

W latach 1990 - 1996 była związana z KPMG Polska sp. z o.o. i KPMG Polska Audyt sp. z o.o., gdzie w departamencie audytu zajmowała kolejno stanowiska asystentki, starszej asystentki, supervisora i assistant managera.

 

Od 1996 r. do 1997 r. pozostawała Dyrektorem ds. finansowo-administracyjnych w spółce Multichoice Polska sp. z o.o.

 

Od 1997 r. do 1998 r. zatrudniona w Wizja TV sp. z o.o. na stanowisku finance manager.

 

Od 1998 r. członek zarządu, a od 2002 r. do 2009 r. prezes zarządu Euro-Phone sp. z o.o. (d. Brightpoint Polska sp. z o.o.), pełniąca jednocześnie obowiązki dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych.

 

W latach 2000 - 2006 prokurent spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o. a po jej przekształceniu, do 2009 r. prokurent spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

 

Od 2009 r. wiceprezes zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. odpowiedzialna za sprawy ekonomiczno-finansowe.

 

Od 2009 r. Aleksandra Helena Kunka pełni funkcję prokurenta w spółce zależnej Emitenta – tj. spółce Fresh Mobile Concepts sp. z o.o.

 

W przeszłości pozostawała członkiem rad nadzorczych spółek Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. i GMEDIA sp. z o.o.