Stan akcjonariatu
Kapitał zakładowy wynosi 1 589 100 00 PLN i dzieli się na 15 891 000 akcji.
Akcjonariusz
Liczba akcji
% kapitału akcyjnego
Liczba głosów
% głosów
Jerzy Maciej Zygmunt (Prezes Zarządu)
8.812.842
55,46%
8.812.842
55,46%
Jakub Wacław Zygmunt (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej)
115.319
0,73%
115.319
0,73%
Nicholas Zygmunt
100.000
0,63%
100.000
0,63%
Cres Fundacja Rodzinna w organizacji
2.601.662
16,37%
2.601.662
16,37%
Robert Frączek
1.745.000
10,98%
1.745.000
10,98%
Aleksandra Kunka
739.209
4,65%
739.209
4,65%
Grzegorz Wyczółkowski
100.000
0,63%
100.000
0,63%
Aleksander Lesz
56.235
0,35%
56.235
0,35%
Pozostali
1.620.733
10,20%
1.620.733
10,20%