Jerzy Maciej Zygmunt ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo.

 

W latach 1982-1987 zatrudniony był w Sądzie Wojewódzkim w Krośnie kolejno jako aplikant sądowy, asesor, sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie i przewodniczący Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krośnie. 

 

W latach 1988-94 współpracował z firmami amerykańskimi m.in. Emanon i Cintar Group. W latach 1994-98 współpracował z grupą firm prawniczych i konsultingowych EVIP w Warszawie. 

 

Od 1998 r. wiceprezes zarządu, a następnie do kwietnia 2009 r. prokurent w spółce Euro – Phone sp. z o.o. 

 

Od 2000 r prezes zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o., a po przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną, prezes zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 

 

Od 2009 r. Jerzy Maciej Zygmunt pełni funkcję prokurenta w spółce zależnej Emitenta – tj. spółce Fresh Mobile Concepts sp. z o.o.
 

W przeszłości pozostawał członkiem rad nadzorczych EVIP Progress S.A. i Euro Concept sp. z o.o.