Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektor Ochrony Danych (IOD): Daria Pereguda

Kontakt: rodo@ccsonline.pl