Informacja dla użytkowników urządzeń bezpośrednio zlecających serwisowi naprawę odpłatną

Szanowny Użytkowniku,

  1. Informujemy o konieczności regularnego sporządzania kopii zapasowej wszelkich istotnych dla Ciebie treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w urządzeniu (telefon modem, tablet etc).
  2. Istotne dane winny być dodatkowo przechowywane na innym niż urządzenie oddawane do serwisu, urządzeniu lub karcie pamięci.Kopia zapasowa winna być sporządzana przez Ciebie we własnym zakresie.
  3. W szczególności kopia zapasowa winna być sporządzona przez Ciebie przed przekazaniem urządzenia do serwisu.
  4. Wszelkie dane przechowywane (zapisane) w urządzeniu w tym m.in. zdjęcia, lista kontaktów, nagrania, zawartość aplikacji winny zostać przez Ciebie usunięte przed przekazaniem urządzenia do serwisu.
  5. Informujemy, iż w trakcie dokonywania czynności serwisowych, naprawy lub wymiany wadliwego lub uszkodzonego urządzenia, mogą ulec utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu treści lub dane przechowywane (zapisane) w urządzeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników