11.08.2023
EBI
10/2023
Spółka: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Numer: 10/2023
Data: 2023-08-11 17:07
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport kwartalny - II kwartal 2023 r.

Dane szczegółowe: 

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

- Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę: 
Robert Frączek - wiceprezes zarządu
Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu