15.12.2023
ESPI
17/2023

 

Raport bieżący nr 17/2023            
Data sporządzenia: 2023-12-15                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2024 r. na godzinę 12:00.

Podstawa prawna: Inne uregulowania  
  
Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00 w Piasecznie w budynku przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pozostałe stosowne załączniki.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-15 Jerzy Zygmunt prezes zarządu  
2023-12-15 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu