12.01.2024
ESPI
1/2024

Raport bieżący nr 1/2024            
Data sporządzenia: 2024-01-12                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Treść uchwał podjętych w dniu 12 stycznia 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. dalej zwanej "Spółką" z siedzibą w Piasecznie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 12 stycznia 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-01-12

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-01-12

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

 

 

PDF (176 KB)