Technik serwisu


Zadaniem osoby na tym stanowisku będzie diagnozowanie oraz naprawa usterek urządzeń mobilnych oraz elektroniki użytkowej.

Pracuj w CCS!

Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą w naszej firmie, prosimy o wysłanie CV na adres: 

 

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
ul. Puławska 40A
05-500 Piaseczno
email: rekrutacja@ccsonline.pl

Wymagania
 • Wykształcenie średnie techniczne - preferowane specjalności: elektronika lub pokrewne
 • Znajomość podstaw elektroniki i elektrotechniki
 • Znajomość obsługi komputera
 • Wysokie zdolności manualne, dokładność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy zespołowej
Oferujemy
 • Pracę w polskiej stabilnej firmie - liderem w swojej branży
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub zlecenie
 • Rodzaj umowy o pracę dostosowany do preferencji pracownika
 • Dwuzmianowy system pracy
 • System wynagrodzeń adekwatny do osiąganych rezultatów
 • Pełną wyzwań, ciekawą pracę w zgranym zespole
 • Przeszkolenie dla osób nieposiadających doświadczenia na ww. stanowisku pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Pakiet benefitów: Multisport, Ubezpieczenie Grupowe, LuxMed
 • Bezpłatne miejsca parkingowe
 • Zniżki na produkty firmy
 • Przyjazną atmosferę pracy

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: “RODO” informuje się, że

1.   Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 
z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 40 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000253995, kapitał zakładowy w wysokości 1.589.100,00 zł (wpłacony w całości) REGON: 016321051, NIP: 9511978674, Numer Rejestrowy BDO: 000042506. Z administratorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ccsonline.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem rodo@ccsonline.pl lub pisemnie na adres administratora z dopiskiem „RODO”.

3.   Cel i podstawy przetwarzania

a)     Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

b)     Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

c)     Przetwarzanie danych osobowych przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażona zostanie na to zgoda, która może zostać odwołana w dowolnym czasie - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.    

4.   Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są / mogą być: podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych 
w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych, w tym dostawcy rozwiązań teleinformatycznych/IT czy usług doradczych.

5.   Okres przechowywania danych

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy lub do momentu cofnięcia zgody o ile nastąpi wcześniej.

6.   Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)     sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     usunięcia danych osobowych;

e)     wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7.   Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dalsze rekrutacje

Gdyby chcieli Państwo, aby ich dane zostały wykorzystane podczas kolejnych prowadzonych przez nas rekrutacji, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą 
zgodę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, kod pocztowy: 05-500, przy ulicy Puławskiej 40 A, moich 
danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny) w celu przeprowadzenia 
przyszłych procesów rekrutacyjnych”

 

Udzielona zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie – więcej w powyższych ”INFORMACJACH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”

Zobacz pozostałe oferty

Poznaj świat Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A - Pracuj razem z nami i rozwijaj się w tym co kochasz.

Image
Techniczny
Obszar techniczny
Image
Organizacja i zarządzanie
Organizacja i zarządzanie
Image
Customer Care
Obsługa klienta