17.05.2023
EBI
8/2023

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

8/2023

Data:

2023-05-17 17:31

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Treść uchwał podjętych w dniu 17 maja 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dane szczegółowe:

 
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 17 maja 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 
   

Osoby reprezentujące spółkę

  Robert Frączek - wiceprezes zarządu
 

Aleksandra Kunka- wiceprezes zarządu