Kalendarium

2024

2024

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 r.:

 

Raporty okresowe w 2024 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raporty roczne za rok 2023 - 19 marca 2024 roku,

- raporty kwartalne za I kwartał roku 2024 - 14 maja 2024 roku,

- raporty kwartalne za II kwartał roku 2024 - 13 sierpnia 2024 roku,

- raporty kwartalne za III kwartał roku 2024 - 13 listopada 2024 roku.

 

2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12 stycznia 2024 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500)

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 czerwca 2024 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500)

2023

2023

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.:


Raporty okresowe w 2023 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raporty roczne za rok 2022 - 20 marca 2023 roku,

- raporty kwartalne za I kwartał roku 2023 - 12 maja 2023 roku,

- raporty kwartalne za II kwartał roku 2023 - 11 sierpnia 2023 roku,

- raporty kwartalne za III kwartał roku 2023 - 10 listopada 2023 roku.

 

2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 17 maja 2023 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

 

3) Dzień dywidendy - 26 maja 2023r.

 

4) Termin wypłaty dywidendy - 2 czerwca 2023r.

2022

2022

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 r.:

 


Raporty okresowe w 2022 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raporty roczne za rok 2021 - 18 marca 2022 roku,

- raporty kwartalne za I kwartał roku 2022 - 4 maja 2022 roku,

- raporty kwartalne za II kwartał roku 2022 - 12 sierpnia 2022 roku,

- raporty kwartalne za III kwartał roku 2022 - 10 listopada 2022 roku.

 

2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 28 kwietnia 2022 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

 

3) Dzień dywidendy – 10 maja 2022 r.

 

4) Termin wypłaty dywidendy – 18 maja 2022 r.

 

5) Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022 r. – 22 grudnia 2022 r.

 

6) Dzień wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022 r. – 29 grudnia 2022 r.

2021

2021

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.:

 


Raporty okresowe w 2021 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raporty roczne za rok 2020 - 19 marca 2021 roku,

- raporty kwartalne za I kwartał roku 2021 - 14 maja 2021 roku,

- raporty kwartalne za II kwartał roku 2021 - 13 sierpnia 2021 roku,

- raporty kwartalne za III kwartał roku 2021 - 12 listopada 2021 roku.

 

2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 21 czerwca 2021 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

 

3) Dzień dywidendy – 29 czerwca 2021 r.

 

4) Termin wypłaty dywidendy – 7 lipca 2021 r.

2020

2020

1) Raporty okresowe w 2020 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raporty roczne za rok 2019 - 20 marca 2020 roku,

- raporty kwartalne za I kwartał roku 2020 - 15 maja 2020 roku,

- raporty kwartalne za II kwartał roku 2020 - 14 sierpnia 2020 roku,

- raporty kwartalne za III kwartał roku 2020 - 13 listopada 2020 roku.

 

2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 7 lutego 2020 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 8 lipca 2020 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).
 

2019

2019

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.:
 


Raporty okresowe w 2019 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raporty roczne za rok 2018 - 21 marca 2019 roku,

- raporty kwartalne za I kwartał roku 2019 - 15 maja 2019 roku,

- raporty kwartalne za II kwartał roku 2019 - 14 sierpnia 2019 roku,

- raporty kwartalne za III kwartał roku 2019 - 14 listopada 2019 roku.


 

2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

 

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 28 czerwca 2019 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).
 

2018

2018

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.:
 


Raporty okresowe w 2018 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raporty roczne za rok 2017 - 21 marca 2018 roku,

- raporty kwartalne za I kwartał roku 2018 - 15 maja 2018 roku,

- raporty kwartalne za II kwartał roku 2018 - 14 sierpnia 2018 roku,

- raporty kwartalne za III kwartał roku 2018 - 14 listopada 2018 roku.

 

2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

 

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 11 maja 2018 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).


3) Dzień dywidendy – 21 maja 2018 r.

 

4) Termin wypłaty dywidendy – 29 maja 2018 r.

2017

2017

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 r.:
 

 

Raporty okresowe w 2017 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raporty roczne za rok 2016 - 7 kwietnia 2017 roku,

- raporty kwartalne za IV kwartał roku 2016 - 14 lutego 2017 roku,

- raporty kwartalne za I kwartał roku 2017 - 15 maja 2017 roku,

- raporty kwartalne za II kwartał roku 2017 - 14 sierpnia 2017 roku,

- raporty kwartalne za III kwartał roku 2017 - 14 listopada 2017 roku.

 


2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

 

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 29 grudnia 2017 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 29 czerwca 2017 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).


 

3) Dzień dywidendy – 14 lipca 2017 r.

 

4) Termin wypłaty dywidendy:

- pierwsza rata dywidendy w wysokości 0,07 zł (siedem groszy) na akcję – 28 lipca 2017 r.

- druga rata dywidendy w wysokości 0,08 zł (osiem groszy) na akcję – 29 września 2017 r.

2016

2016

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.:
 

 

Raporty okresowe w 2016 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raporty roczne za rok 2015 - 1 kwietnia 2016 roku,

- raporty kwartalne za IV kwartał roku 2015 - 15 lutego 2016 roku,

- raporty kwartalne za I kwartał roku 2016 - 16 maja 2016 roku,

- raporty kwartalne za II kwartał roku 2016 - 16 sierpnia 2016 roku,

- raporty kwartalne za III kwartał roku 2016 - 14 listopada 2016 roku.

 

2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

 

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 13 maja 2016 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

 

3) Dzień dywidendy – 8 czerwca 2016 r.

 

 

4) Termin wypłaty dywidendy – 23 czerwca 2016 r

2015

2015

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.:

 

Raporty okresowe w 2015 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raport roczny za rok 2014 - 16 kwietnia 2015 roku,

- raport kwartalny za IV kwartał roku 2014 - 13 lutego 2015 roku,

- raport kwartalny za I kwartał roku 2015 - 14 maja 2015 roku,

- raport kwartalny za II kwartał roku 2015 - 13 sierpnia 2015roku,

- raport kwartalny za III kwartał roku 2015 - 12 listopada 2015 roku.

 

 

2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

 

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 3 czerwca 2015 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

 

 

3) Dzień dywidendy – 16 czerwca 2015 r.

 

 

4) Termin wypłaty dywidendy – 30 czerwca 2015 r. . 

2014

2014

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 r.:

 

Raporty okresowe w 2014 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raport roczny za rok 2013 - 7 kwietnia 2014 roku,

- raport kwartalny za IV kwartał roku 2013 - 14 luty 2014 roku,

- raport kwartalny za I kwartał roku 2014 - 14 maja 2014 roku,

- raport kwartalny za II kwartał roku 2014 - 11 sierpnia 2014roku,

- raport kwartalny za III kwartał roku 2014 - 13 listopada 2014 roku.


2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

 

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 13 maja 2014 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

 

 

3) Dzień dywidendy – 27 maja 2014 r.

 

 

4) Termin wypłaty dywidendy – 10 czerwca 2014 r. 

2013

2013

1) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 r.:

 

Raporty okresowe w 2013 r. będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raport roczny za rok 2012 - 10 kwietnia 2013 roku,

- raport kwartalny za IV kwartał roku 2012 - 14 luty 2013 roku,

- raport kwartalny za I kwartał roku 2013 - 13 maja 2013 roku,

- raport kwartalny za II kwartał roku 2013 - 12 sierpnia 2013 roku,

- raport kwartalny za III kwartał roku 2013 - 7 listopada 2013 roku.

 

 

2) Terminy Walnych Zgromadzeń:

 

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 15 maja 2013 r., godzina 12:00, budynek zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

 


3) Dzień dywidendy – 29 maja 2013 r.

 


4) Termin wypłaty dywidendy – 14 czerwca 2013 r. 

2012