Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2018
Raport bieżący nr 10/2018 - Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

10/2018

Data:

2018-04-12 23:51

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.

Dane szczegółowe:

 
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie informuje, że w ramach projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 11 maja 2018 r., Zarząd przedstawił projekt uchwały dotyczącej podziału zysku za 2017 r., w którym proponuje aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, zgodnie treścią której to uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowi dokonać podziału zysku netto spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017, w kwocie 1.442.025,83 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), w ten sposób, że:
a) część zysku netto w kwocie 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) przeznaczy na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,09 zł (dziewięć groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
b) wyłączy od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.835,83 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) i przeznaczy ją na kapitał zapasowy;
c) jako dzień dywidendy ustalony zostanie dzień 21 maja 2018 roku;
d) jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostanie dzień 29 maja 2018 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 
   

Osoby reprezentujące spółkę

  Jerzy Zygmunt - prezes zarządu
 

Robert Frączek - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.