Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2013
Raport bieżący nr 10/2013 - Wniosek zarządu w przedmiocie podziału zysku (w tym wypłacie dywidendy)

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

10/2013

Data:

2013-04-10 18:12:12

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Wniosek zarządu w przedmiocie podziału zysku (w tym wypłacie dywidendy)

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej "Spółką") informuje, że w związku z opublikowanym w dniu 10 kwietnia 2013 roku sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2012, zamierza przedstawić radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję przeznaczenia zysku netto w kwocie 2.209.298,95 zł (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, o następującej treści:

a)na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 2.065.830 zł (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych), to jest 0,13 zł (trzynaście groszy) na jedną akcję Spółki,

b)na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy;

przy czym zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać dzień 29 maja 2013 r., a jako dzień wypłaty dywidendy - 14 czerwca 2013 r.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Osoby reprezentujące spółkę

 

Jerzy Maciej Zygmunt, prezes zarządu

 

Aleksandra Kunka, wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.