Solidny serwis
Dobre ceny
Konkurs dla Klientów - "Wakacyjny konkurs CCS"

 

1. Jakie warunki musi spełniać moja opinia, abym mógł/mogła wziąć udział w Konkursie?

Twoja opinia zostanie zweryfikowana pod kątem tego, czy:

  • Jest merytoryczna, tj. dotyczy usługi serwisowej, z której skorzystałeś/aś,
  • Została opublikowana między dniem skorzystania z usługi serwisowej, a rejestracją zgłoszenia w Konkursie
  • Została stworzona przez Ciebie, jest oryginalna i nie była wcześniej publikowana,
  • Nie narusza niczyich dóbr, praw ani dobrych obyczajów,
  • Została opublikowana w serwisie internetowym Google na profilu firmy Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Szczegóły w Regulaminie.


2. Czy wszyscy mogą wziąć udział w Konkursie?

W konkursie może wziąć udział każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • Ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Sfinalizowała usługę serwisową zrealizowaną przez Organizatora wobec posiadanego przez nią urządzenia w okresie od 22.05.2023 r. do 07.07.2023 r.,
  • Wystawiła merytoryczną opinię, nienaruszającą postanowień Regulaminu Konkursu, o usłudze serwisowej naprawy urządzenia, podlegającej obsłudze serwisowej w sposób i w terminie wskazanym w Regulaminie,
  • Nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora,
  • Nie jest członkiem najbliższej rodziny (tj. wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, małżonek rodzeństwa, rodzic, krewny i powinowaty drugiego stopnia oraz osoba pozostająca w stosunku przysposobienia) pracownika Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
 
3. Czy mogę zamieścić kilka opinii i zgłosić się do Konkursu kilka razy?
 

Tak, można zgłosić się do udziału w Konkursie kilka razy, ale tylko i wyłącznie jeżeli korzystano z obsługi serwisowej u Organizatora Konkursu, odpowiednio wysyłając kilka innych urządzeń w wymaganym okresie. Wówczas każda obsługa serwisowa rozpatrywana jest indywidualnie i uprawnia do oddania jednej opinii w serwisie Google. Należy mieć tutaj na uwadze, ze zasady i warunki korzystania z serwisu Google uniemożliwiają dodanie kilku opinii z jednego konta Google. Zatem jeśli dana sobą naprawiała kilka urządzeń w Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. i chce wykorzystać należną ilość opinii, musi do każdej z nich wykorzystać osobne konta Google, których jest właścicielem.

 

4. Kiedy i jak dowiem się, czy otrzymam Nagrodę?

Wybór zwycięzców i przyznanie nagród nastąpi w terminie do 24.07.2023 r.

O przyznaniu nagród Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 48 godzin od momentu wyboru zwycięzców. Dodatkowo, nagrodzone opinie zostaną umieszczone przez Organizatora na stronie informacyjnej Konkursu w serwisie internetowym Organizatora Konkursu, znajdującej się pod linkiem https://www.ccsonline.pl/konkurs

 

5. Jestem jednym ze Zwycięzców Konkursu, co mam zrobić, aby otrzymać nagrodę?

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie drogą mailową, w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez nagrodzonych Uczestników wiadomości e-mail z informacją o wygranej, danych osobowych niezbędnych do jej przekazania tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny z kodem pocztowym, nazwą miejscowości oraz numer telefonu. Nieprzekazanie danych w tym terminie będzie równoznaczne z zrzeczeniem się prawa do niej przez Uczestnika.

 

6. Gdzie mogę wystawić swoją opinię, aby wziąć udział w Konkursie?

Opinię należy wystawić w serwisie internetowym Google na profilu firmy Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Link do zamieszczenia opinii: https://g.page/r/CetGJOCPVKPuEAg/review

 

 
Informujemy, że Organizatorem konkursu jest Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedziba w Piasecznie. Konkurs skierowany jest dla osób, które ukończyły 18 lat oraz skorzystały z obsługi serwisu. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie
 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.