Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2018

Raport bieżący nr 15/2018

Data sporządzenia: 2018-05-11  

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat:  Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej dywidendy i uchwaleniu wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:        

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 maja 2018 r. podjęło Uchwałę nr 8, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017, w kwocie 1.442.025,83 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), w ten sposób, że:
a) część zysku netto w kwocie 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,09 zł (dziewięć groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.835,83 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy;
c) jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 21 maja 2018 roku;
d) jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 29 maja 2018 roku.

 

11-05-2018 Jerzy Zygmunt
prezes zarządu
11-05-2018 Robert Frączek wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.