Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2017

Raport bieżący nr 1/2017

Data sporządzenia: 2017-01-09

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przez spółkę zależną.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:                                    

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Piasecznie informuje, że spółka zależna Emitenta - tj. Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. (dalej zwana: ,,spółką zależną") - otrzymała w dniu 9 stycznia 2017 roku decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie datowaną na 30 grudnia 2016 r., na mocy której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uwzględnił złożoną przez spółkę zależną skargę z dnia 30 listopada 2016 r. i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2016 r. i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 6 maja 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.
Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2016 r. i poprzedzająca ją decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie zostały uchylone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w oparciu o art. 54 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 z późniejszymi zmianami).


Z treści uzasadnienia Decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. wynika, że w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie istotne znaczenie ma wyjaśnienie kwestii pozwalającej na pełną i prawidłową ocenę tego, czy w okolicznościach sprawy spółka zależna dochowała należytej staranności wybierając swojego kontrahenta i czy spółka zależna podjęła działania, jakich racjonalnie można było od niej oczekiwać w celu upewnienia się, że nie uczestniczy w transakcjach prowadzących do nadużyć podatkowych. Ponadto, z treści uzasadnienia decyzji wynika, że w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, na podstawie dotychczasowych ustaleń i zebranych w sprawie dowodów organ kontroli skarbowej winien dokonać ponownej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego pod kątem prawidłowości i zasadności zastosowania określonych przepisów prawa materialnego.


Niniejszy raport ma związek z raportem bieżącym EBI 20/2016 z dnia 27 maja 2016 r. (tytuł raportu: Otrzymanie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie przez spółkę zależną) i raportem bieżącym EBI 21/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. (tytuł raportu: Złożenie przez spółkę zależną odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej), raportem bieżącym ESPI nr 9/2016 z dnia 1 listopada 2016 r, (temat raportu: Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przez spółkę zależną) oraz raportem bieżącym ESPI nr 10/2016 z dnia 30 listopada 2016 r (temat raportu: Złożenie przez spółkę zależną skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).
Spółce zależnej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powołaną Decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

09-01-2017 Jerzy Zygmunt prezes zarządu
09-01-2017

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.