Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2016
Raport bieżący nr 16/2016 - Deklaracja wypłaty dywidendy.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

16/2016

Data:

2016-05-13 17:22:53

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Deklaracja wypłaty dywidendy.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2016 r. podjęło uchwałę nr 8 na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 1.451.258,69 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), w ten sposób, że:
- część zysku netto w kwocie 1.271.280 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,08 zł (osiem groszy) na każdą akcję Spółki;
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 r. w kwocie 179.978,69 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.
Nadto, zarząd Spółki informuje, że na mocy powołanej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło jako dzień dywidendy, w rozumieniu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalić dzień 8 czerwca 2016 roku, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalić dzień 23 czerwca 2016 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

   

Osoby reprezentujące spółkę

  Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu
 

Robert Frączek - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.