Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2015
Raport bieżący nr 36/2015 - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

36/2015

Data:

2015-11-05 11:27:26

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (zwanej dalej „Emitentem”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 29 września 2015 r. powziął informację o rejestracji w dniu 4 listopada 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego zależnej spółki Emitenta – tj. spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o.
W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 100.000 zł (stu tysięcy złotych) do kwoty 210.000 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 110 (stu dziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) na każdy udział i łącznej wartości nominalnej w wysokości 110.000 zł (sto dziesięć tysięcy złotych).
Wszystkie udziały objęte zostały za wkłady pieniężne po cenie wyższej od wartości nominalnej - tj.po cenie 10.000 zł (dziesięć tysięcy) za każdy udział i łącznej cenie 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).
W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitent objął wszystkie udziały w podwyższanym kapitale zakładowym. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. Emitent posiada 210 (dwieście dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 210.000 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


   

Osoby reprezentujące spółkę

  Jerzy Zygmunt - prezes zarządu
 

Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.