Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2013
Raport bieżący nr 24/2013 - Informacja o zawarciu istotnej umowy przez podmiot zależny i udzieleniu przez emitenta poręczenia.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

24/2013

Data:

2013-06-28 18:03:25

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Informacja o zawarciu istotnej umowy przez podmiot zależny i udzieleniu przez emitenta poręczenia.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej "Spółką") informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 r. spółka zależna - Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (zwana dalej "Spółką zależną") zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. (zwanym dalej "Bankiem") umowę o 1-5 letni kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej (zwaną dalej "umową kredytu"), na mocy której Bank udzielać będzie Spółce zależnej kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej do wysokości 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. Na mocy powołanej umowy okres dostępności kredytu kończy się w dniu 31 maja 2014 r.

Zabezpieczeniem spłaty są w szczególności:

a) gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (zwany dalej "BGK") na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis pomiędzy BGK a Bankiem w wysokości 60% przyznanej kwoty kredytu;

b) poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę.

W nawiązaniu do powyższego informujemy nadto, że w dniu 27 czerwca 2013 r. doszło do zawarcia powołanej umowy poręczenia pomiędzy Spółką a Bankiem, na mocy której Spółka zobowiązała się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki zależnej wynikające z umowy kredytu, obejmujące w szczególności całkowitą spłatę kwoty głównej, wszelkie odsetki, prowizje i koszty w przypadku gdy Spółka zależna nie wywiąże się z zobowiązań w terminie i w sposób przewidziany umową kredytu.

Szczegółowe warunki powołanych umów nie odbiegają od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Osoby reprezentujące spółkę

 

Jerzy Zygmunt, prezes zarządu

 

Aleksandra Kunka, wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.