/// Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ///


Proszę podać numer seryjny (IMEI) urządzenia, przekazanego do naprawy aby obejrzeć zdjęcia uszkodzeń będących powodem odmowy naprawy gwarancyjnej