Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
Raporty EBI 2015
Raport bieżący nr 38/2015 - Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta wyników kontroli dotyczących części postępowań kontrolnych. 2015-12-24
Raport okresowy nr 37/2015 - Raporty kwartalne - III kwartał 2015 r. 2015-11-12
Raport bieżący nr 36/2015 - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. 2015-11-05
Raport bieżący nr 35/2015 -Informacja o zawarciu umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. 2015-10-13
Raport bieżący nr 34/2015 - Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej. 2015-09-29
Raport okresowy nr 33/2015 - Raporty kwartalne - II kwartał 2015 r. 2015-08-13
Raport bieżący nr 32/2015 - Informacja o zawarciu istotnej umowy. 2015-07-13
Raport bieżący nr 31/2015 - Informacja o przedłużeniu umowy z Autoryzowanym Doradcą. 2015-06-26
Raport bieżący nr 30/2015 - Nabycie udziałów w spółce zależnej. 2015-06-11
Raport bieżący nr 29/2015 - Ukonstytuowanie się rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 2015-06-09
Raport bieżący nr 28/2015 - Powołanie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji. 2015-06-03
Raport bieżący nr 27/2015 - Informacja w przedmiocie dywidendy. 2015-06-03
Raport bieżący nr 26/2015 - Deklaracja wypłaty dywidendy. 2015-06-03
Raport bieżący nr 25/2015 - Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2015-06-03
Raport bieżący nr 24/2015 - Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2015-06-03
Raport bieżący nr 23/2015 - Treść uchwał podjętych w dniu 3 czerwca 2015 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 2015-06-03
Raport bieżący nr 22/2015 - Informacja o zawarciu aneksu do istotnej umowy. 2015-05-28
Raport bieżący nr 21/2015 - Zgłoszenie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej. 2015-05-15
Raport okresowy nr 20/2015 - Raporty kwartalne - I kwartał 2015 r. 2015-05-14
Raport bieżący nr 19/2015 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2015 r. 2015-05-07
Raport bieżący nr 18/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 czerwca 2015 r. na godzinę 12:00. 2015-05-07
Raport bieżący nr 17/2015 - Powołanie członków zarządu następnej kadencji. 2015-05-06
Raport bieżący nr 16/2015 - Ocena wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku przez radę nadzorczą. 2015-05-06
Raport bieżący nr 15/2015 - Rekomendacja zarządu w sprawie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za 2014 r. 2015-05-05
Raport bieżący nr 14/2015 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy. 2015-04-30
Raport bieżący nr 13/2015 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy. 2015-04-30
Raport bieżący nr 12/2015 - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. 2015-04-20
Raport bieżacy nr 11/2015 - Wniosek zarządu w przedmiocie podziału zysku. 2015-04-16
Raport okresowy nr 10/2015 - Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2014. 2015-04-16
Raport okresowy nr 9/2015 - Jednostkowy raport roczny spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za 2014 r. 2015-04-16
Raport bieżący nr 8/2015 - Zawarcie istotnej umowy. 2015-03-30
Raport bieżący nr 7/2015 - Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. 2015-03-27
Raport bieżący nr 6/2015 - Zmiana daty przekazania raportów okresowych. 2015-03-24
Raport bieżący nr 5/2015 - Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej. 2015-03-06
Raport okresowy nr 4/2015 - Raporty kwartalne - IV kwartał 2014 r. 2015-02-13
Raport bieżący nr 3/2015 - Informacja o zawarciu istotnej umowy. 2015-02-03
Raport bieżący nr 2/2015 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r. 2015-01-29
Raport bieżący nr 1/2015 - Oświadczenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w sprawie stosowanych i niestosowanych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. 2015-01-23
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.