Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2018
Raport bieżący nr 13/2018 - Deklaracja wypłaty dywidendy.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

13/2018

Data:

2018-05-11 17:16

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Deklaracja wypłaty dywidendy.

Dane szczegółowe:

 
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 maja 2018 r. podjęło Uchwałę nr 8, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017, w kwocie 1.442.025,83 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), w ten sposób, że:

a) część zysku netto w kwocie 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,09 zł (dziewięć groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;

b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.835,83 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy;

c) jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 21 maja 2018 roku;

d) jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 29 maja 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 
   

Osoby reprezentujące spółkę

  Jerzy Zygmunt - prezes zarządu
 

Robert Frączek - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.