Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2018
Raport bieżący nr 5/2018 - Dokonanie przez radę nadzorczą oceny sprawozdań i wniosku dotyczącego podziału zysku.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

5/2018

Data:

2018-03-22 11:39

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Dokonanie przez radę nadzorczą oceny sprawozdań i wniosku dotyczącego podziału zysku.

Dane szczegółowe:

 
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę, na mocy której dokonała pozytywnej oceny:

1) sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

3) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

4) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

5) wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, w którym zarząd proponuje aby:

a) zysk netto w kwocie 1.442.025,83 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przeznaczony został w następujący sposób:

(i) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), co oznacza 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki,

(ii) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 11.835,83 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),

b) jako dzień dywidendy wyznaczony został na dzień przypadający nie wcześniej niż 5 (pięć) dni i nie później niż 3 (trzy) miesiące od dnia powzięcia uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia ustalającej dzień dywidendy, zaś jako termin wypłaty dywidendy był wyznaczony dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia dywidendy.

Zarząd informuje, że ostateczną decyzję w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

   

Osoby reprezentujące spółkę

  Jerzy Zygmunt - prezes zarządu
 

Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.