Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2018
Raport bieżący nr 4/2018 - Rekomendacja zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2017 i wypłaty dywidendy.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

4/2018

Data:

2018-03-21 19:33

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Rekomendacja zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2017 i wypłaty dywidendy.

Dane szczegółowe:

 
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „Spółką”) informuje, że podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku co do przeznaczenia zysku netto w kwocie 1.442.025,83 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w następujący sposób:
a) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), co oznacza 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki,
b) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 11.835,83 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze).
Ponadto, zarząd Spółki wnioskuje aby:
(i) dzień dywidendy wyznaczony został na dzień przypadający nie wcześniej niż 5 (pięć) dni i nie później niż 3 (trzy) miesiące od dnia powzięcia uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia ustalającej dzień dywidendy,
(ii) termin wypłaty dywidendy był wyznaczony na dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia dywidendy.
Jednocześnie zarząd informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

   

Osoby reprezentujące spółkę

  Jerzy Zygmunt - prezes zarządu
 

Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.