Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2015
Raport bieżący nr 32/2015 - Informacja o zawarciu istotnej umowy.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

32/2015

Data:

2015-07-13 18:06:37

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Informacja o zawarciu istotnej umowy.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwana "Spółką") informuje, że w dniu 13 lipca 2015 r. zawarta została pomiędzy Spółką a Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (dalej zwana „Arcus”) umowa na dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej zwana „Umową”).
Przedmiotem Umowy jest w szczególności:
a) wytworzenie przez Arcus zintegrowanego systemu informatycznego w standardzie ERP II opartego o oprogramowanie standardowe, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem i obsługującego procesy gospodarcze Spółki w tym zaś w szczególności wykonanie zmian programistycznych lub wytworzenie nowych produktów informatycznych powstałych wskutek zmian i uzupełnień oprogramowania standardowego,
b) wykonanie przez Arcus analizy wymagań Spółki w zakresie zintegrowanego systemu informatycznego,
c) zapewnienie przez Arcus integracji tj. procesu weryfikacji i scalenia (zespolenia) wytworzonych programów lub ich części oraz dokonanych modyfikacji celem uzyskania prawidłowego i niezakłóconego współdziałania oprogramowania,
d) wytworzenie przez Arcus stosownej dokumentacji projektowej,
e) wdrożenie przez Arcus zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce,
f) przeprowadzenie przez Arcus szkoleń.
Na mocy Umowy Spółka zobowiązana jest zapłacić Arcus wynagrodzenie w całkowitej wysokości 1.410.240,00 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści) złotych netto. Harmonogram płatności poszczególnych składników wynagrodzenia ustalony został w relacji do wykonania poszczególnych etapów projektu.
Umowa reguluje również kwestie ustalenia zasad: udzielenia względnie doprowadzenia do udzielenia przez osoby trzecie na rzecz Spółki niezbędnych licencji dotyczących oprogramowania, ewentualnej sprzedaży przez Arcus sprzętu komputerowego na rzecz Spółki, świadczenia przez Arcus na rzecz Spółki innych usług, przekazywania dokumentacji projektowej i innych dokumentów w procesie wytwarzania i wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego.
Zawarcie niniejszej Umowy wpisuje się w strategię rozwoju działalności Spółki i podyktowane jest potrzebą rosnących wymagań Spółki w zakresie systemu informatycznego obsługującego procesy gospodarcze Spółki (w szczególności zwiększenie ilości wprowadzanych danych, wzrost poziomu skomplikowania obsługiwanych procesów, zwiększenie wymagań analitycznych).
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

   

Osoby reprezentujące spółkę

  Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu
 

Robert Frączek - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.