Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2014
Raport bieżący nr 37/2014 - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

37/2014

Data:

2014-10-28 18:40:27

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (zwanej dalej „Emitentem”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2014 z dnia 30 września 2014 r., informuje, że w dniu 28 października 2014 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego zależnej spółki Emitenta – tj. spółki CCS Energia sp. z o.o. i zmian umowy spółki CCS Energia sp. z o.o.
W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy CCS Energia sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 600 (sześciuset) nowych udziałów o wartości nominalnej 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) na każdy udział i łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wszystkie udziały objęte zostały za wkłady pieniężne.
W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitent objął 392 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki CCS Energia sp. z o.o. Emitent posiada 596 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 149.000 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), stanowiących 59,6% (pięćdziesiąt dziewięć i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego spółki CCS Energia sp. z o.o. Pozostałe udziały w spółce CCS Energia sp. z o.o. posiadają 3 osoby fizyczne, niepowiązane osobowo z Emitentem.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu

 

Robert Frączek - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.