Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2014
Raport bieżący nr 21/2014 - Deklaracja wypłaty dywidendy.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

21/2014

Data:

2014-05-13 18:11:17

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Deklaracja wypłaty dywidendy.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2014 r. podjęło uchwałę nr 8, na mocy której zwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 9.248.461,40 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), w ten sposób że:
- część zysku netto w kwocie 5.561.850 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) zwyczajne walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy - to jest w kwocie 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na każdą akcję Spółki;
- zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 w łącznej kwocie 3.686.611,40 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset jedenaście złotych i czterdzieści groszy) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.
Nadto, zarząd Spółki informuje, że na mocy powołanej uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło jako dzień dywidendy, w rozumieniu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalić dzień 27 maja 2014 roku, zaś jako dzień (termin) wypłaty dywidendy ustalić dzień 10 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


   

Osoby reprezentujące spółkę

 

Jerzy Zygmunt, prezes zarządu

 

Aleksandra Kunka, wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.