Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2012

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

6/2012

Data:

2012-11-23 15:01:57

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Informacja o zawarciu istotnej umowy

Dane szczegółowe:

 

Informuję, że w dniu 23 listopada 2012 r. spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") Aneks nr 3 do Umowy Wieloproduktowej ("Aneks").

Najistotniejszą zmianą wynikającą z Aneksu jest zwiększenie przyznanego przez Bank odnawialnego limitu kredytowego z kwoty 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych do kwoty 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) złotych, do wykorzystania w formie limitów przeznaczonych na gwarancje bankowe oraz kredyty obrotowe.

Obok dotychczasowych zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej, dodatkowym zabezpieczeniem tej umowy będzie zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych zlokalizowanych w Piasecznie przy ul. Puławskiej 40 A, oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej powołanych zapasów.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Aneksem zawarte zostały:

• umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym całość gospodarczą o zmiennym składzie - zapasach,

• aneks do obowiązującej umowy zastawu rejestrowego na wierzytelności Spółki przysługującej jej względem Banku z tytułu umowy rachunku bankowego,

• umowa przelewu wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia, na mocy której Spółka przelewa na rzecz Banku swoje wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia dotyczącej zapasów towarów handlowych. Powołany przelew dotyczy również wierzytelności przyszłych wynikających z przyszłych, kolejnych umów ubezpieczenia dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, zawartych po dniu zawarcia powołanej umowy przelewu.

Pozostałe warunki zawartego Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę

 

Jakub Zygmunt, członek rady nadzorczej


wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.