Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2013
Raport bieżący nr 19/2013 - Deklaracja wypłaty dywidendy.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

19/2013

Data:

2013-05-16 12:02:33

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Deklaracja wypłaty dywidendy.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2013 r. podjęło uchwałę nr 8, na mocy której zwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012, w kwocie 2.209.298,95 zł (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), w ten sposób, że:

- część zysku netto w kwocie 2.065.830 zł (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) zwyczajne walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy - to jest w kwocie 0,13 zł (trzynaście groszy) na każdą akcję Spółki;

-zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 w łącznej kwocie 143.468,95 zł (sto czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.

Nadto, zarząd Spółki informuje, że na mocy powołanej uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło jako dzień dywidendy, w rozumieniu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalić dzień 29 maja 2013 r., zaś jako dzień (termin) wypłaty dywidendy ustalić dzień 14 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Osoby reprezentujące spółkę

 

Jerzy Zygmunt, prezes zarządu

 

Aleksandra Kunka, wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.