Solidny serwis
Dobre ceny
Dywidenda

 

Za rok obrotowy
Dywidenda
razem (zł)
Dywidenda na akcję (zł)
% zysku przeznaczonego na dywidendę
2022

3.813.840

0,24
83,54%

2021

3.654.930

0,23
68,09%
2020

3.178.200

0,20
92,61%

2019

-

-
-
2018

-

-
-
2017

1.430.190

0,09
99,18%
2016*

2.383.650

0,15
97,73 %
2015

1.271.280

0,08
87,6%
2014

2.065.830

0,13
99,51 %
2013

5.561.850

0,35
60,14 %
2012

2.065.830

0,13
93,5 %
2011

1.085.000

0,07
98,2%
2010

1.240.000

0,08
91,6 %
2009

1.716.000

0,12
87,3 %

 

*Informacje  w przedmiocie dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Zgodnie z uchwałami nr 8, 9, 10 i 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku dywidenda zostanie sfinansowana:
- w kwocie 1.748.010 zł z zysku netto wypracowanego w roku 2016, podzielonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z 29 czerwca 2017 roku, oraz
- w kwocie 635.640 złotych z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, utworzonego na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9 z 29 czerwca 2017 roku, na który to fundusz przeznaczono część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych,  w kwocie 635.640 złotych.

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie przekazuje, zgodnie z uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 r., następujące informacje dotyczące uchwalonej dywidendy:
 a) wysokość dywidendy wynosi 2.383.650 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych),
 b) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy),
 c) liczba akcji objętych dywidendą – 15.891.000 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji,
 d) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 14 lipca 2017 r.,
 e) dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, przy czym:
 - pierwsza rata dywidendy wynosi 0,07 zł (słownie: siedem groszy) na jedną akcję, a jako termin wypłaty dywidendy dla pierwszej raty dywidendy ustalony został dzień 28 lipca 2017 r.,
 - druga rata wynosi 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję spółki, a jako termin wypłaty dywidendy dla drugiej raty ustalony został dzień 29 września 2017 r.

Przez dzień dywidendy należy rozumieć dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, na rachunkach których w dniu dywidendy zapisane będą akcje. Wskazujemy, że rozliczanie transakcji nabycia akcji jest prowadzone w określonym cyklu rozliczeniowym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w odpowiednich regulacjach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.  
 

Nasz adres:

ul. Puławska 40A

05-500 Piaseczno

tel. 22 726 38 10

info@ccsonline.pl

 
Kalkulator usługi wymiany wyświetlacza
Oblicz szacowany koszt usługi wymiany wyświetlacza w Twoim modelu telefonu
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.