Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
Raporty ESPI

Raport bieżący nr 11/2020

Data sporządzenia: 2020-04-30

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A.
  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:        

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie („dalej zwanej Emitentem”) informuje o zawarciu Aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej zwanym „Bankiem”).
Na mocy powołanej Umowy Wieloproduktowej Emitent dysponuje odnawialnym limitem kredytowym przeznaczonym do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym.
Na mocy wymienionego Aneksu strony ustaliły, iż limit przeznaczony do wykorzystania przez Emitenta w formie kredytów obrotowych wynosić będzie 5 000 000,00 PLN, słownie pięć milionów złotych 00/100 w okresie od dnia 30.04.2020 r. do dnia 30.08.2020 r. b) 4 925 000,00 PLN, słownie cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.08.2020 r. do dnia 29.09.2020 r. c) 4 850 000,00 PLN, słownie cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 30.09.2020 r. do dnia 30.10.2020 r. d) 4 775 000,00 PLN, słownie cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.10.2020 r. do dnia 29.11.2020 r. e) 4 700 000,00 PLN, słownie cztery miliony siedemset tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 30.11.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. f) 4 625 000,00 PLN, słownie cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.12.2020 r. do dnia 30.01.2021 r. g) 4 550 000,00 PLN, słownie cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.01.2021 r. do dnia 27.02.2021 r. h) 4 475 000,00 PLN, słownie cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 28.02.2021 r. do dnia 30.03.2021 r. i) 4 400 000,00 PLN, słownie cztery miliony czterysta tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.03.2021 r. do dnia 29.04.2021 r. j) 4 325 000,00 PLN, słownie cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 30.05.2021 r. k) 4 250 000,00 PLN, słownie cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.05.2021 r. do dnia 29.06.2021 r. l) 4 175 000,00 PLN, słownie cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 30.06.2021 r. do dnia 30.07.2021 r. m) 4 100 000,00 PLN, słownie cztery miliony sto tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.07.2021 r. do dnia 30.08.2021 r. n) 4 025 000,00 PLN, słownie cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.08.2021 r. do dnia 29.09.2021 r. o) 3 950 000,00 PLN, słownie trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 30.09.2021 r. do dnia 30.10.2021 r. p) 3 875 000,00 PLN, słownie trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.10.2021 r. do dnia 29.11.2021 r. q) 3 800 000,00 PLN, słownie trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. r) 3 725 000,00 PLN, słownie trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r. s) 3 650 000,00 PLN, słownie trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r. t) 3 575 000,00 PLN, słownie trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r. u) 3 500 000,00 PLN, słownie trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 21.04.2022 r.
Podsumowując, strony uzgodniły przedłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 21.04.2022 roku, przy czym limit kredytowy ulegać będzie stopniowemu obniżaniu z kwoty 5 000 000 złotych w początkowym okresie obowiązywania postanowień Aneksu do kwoty 3 500 000 złotych w ostatnim okresie obowiązywania Aneksu.

Innymi istotnymi postanowieniami Aneksu są postanowienia dotyczące zabezpieczeń, a w szczególności:

1) Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Kredytu Odnawialnego oraz Produktów wynikających z zawartej Umowy Wieloproduktowej:

a) Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych (akcesoria telefoniczne, części zamienne) o wartości minimalnej 4.000.000,00 zł, będących własnością Emitenta,
b) Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zabezpieczenia, opisanego w lit. a),
c) Przelew wierzytelności (z monitoringiem) przysługujących Emitentowi od ING Commercial Finance Polska S.A.,
d) Weksel in blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez: (i) "FRESH MOBILE CONCEPTS" Sp. z o.o., i (ii) DIGITAL LIFESTYLE HOUSE Sp. z o.o.,

2) zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z kredytu obrotowego w rachunku bankowym, w następującej formie: gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych nr 3/PLG-FGP/2020 w kwocie 4.000.000,00 PLN stanowiącej 80,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 22.07.2022r,

3) obowiązek ustanowienia - jako formy zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego - weksla własnego in blanco wystawionego przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową.
   

30-04-2020

Robert Frączek wiceprezes zarządu
30-04-2020 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.