Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
Raporty ESPI

Raport bieżący nr 10/2020

Data sporządzenia: 2020-04-15

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Wpływ pandemii Koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta.
  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:        

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Piasecznie - dalej zwany "Emitentem", informuje, iż zgodnie z aktualną, na dzień opublikowania niniejszego raportu oceną, Emitent spodziewa się, iż skutki pandemii Koronawirusa COVID-19 i związane z tym działania podjęte przez administrację rządową w zakresie wdrożenia ograniczeń, najpierw związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, będą miały negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. O ryzykach zidentyfikowanych, w tym zakresie przez Emitenta oraz o zastosowanych metodach zapobiegania negatywnym skutkom pandemii informowaliśmy w Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2019. Emitent podjął próbę oszacowania i przewidzenia przyszłych skutków pandemii, niemniej jednak, na moment publikacji niniejszego raportu, nie ma możliwości by w sposób wiarygodny oszacować pełny wpływ i pełne skutki pandemii Koronawirusa na wyniki finansowe Emitenta. Przybliżona analiza na podstawie pierwszego okresu od 15 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 wskazuje, iż ilość wykonywanych usług serwisowych w okresie pandemii może być mniejsza nawet o 50% w porównaniu do ilości napraw wykonywanych w miesiącach styczeń i luty bieżącego roku. W zakresie dystrybucji towarów, na podstawie danych z okresu wskazanego powyżej, można oczekiwać spadku wartości sprzedawanych towarów o około 25-30%.
Emitent podjął wszelkie niezbędne działania do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom jak również umożliwienia wszystkim pracownikom i współpracownikom, wykonywanie pracy w optymalny sposób z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wynikających z wewnętrznych działań Emitenta jak również ze zmieniających się procedur administracyjnych.
Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar faktycznego wpływu pandemii na wyniki finansowe Emitenta jest realnie niemożliwy do wiarygodnego oszacowania, bowiem uzależniony jest od czynników zewnętrznych i niezależnych od Emitenta.
   

15-04-2020

Robert Frączek wiceprezes zarządu
15-04-2020 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.