Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2019
Raport bieżący nr 14/2019 - Uchwalenie zmiany statutu spółki.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

14/2019

Data:

2019-06-28 16:10

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Uchwalenie zmiany statutu spółki.

Dane szczegółowe:

 
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej również "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. podjęło Uchwałę nr 17, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić statut Spółki w ten sposób, że w § 4 w ust. 1 po słowach: „23) działalność pozostałych agencji transportowych (kod PKD 2007 – 52.29.C)” znak „.” zastępuje się znakiem „;” i dodaje się punkty 24), 25), 26), 27) w następującym brzmieniu:

„24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 2007 – 46.17.Z);

25) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (kod PKD 2007 – 46.35.Z);

26) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 2007 – 46.39.Z);

27) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007 – 47.26.Z).””

Powołana zmiana statutu dotyczy zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez rozszerzenie tegoż przedmiotu o działalność w nowych obszarach. Zmiana statutu w tym zakresie jest konsekwencją planowanej przez zarząd zmiany polegającej na rozszerzeniu dotychczasowej działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. o sprzedaż wyrobów tytoniowych i sprzedaż urządzeń do konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Zarząd w załączeniu przekazuje:

1) dotychczas obowiązujący statut,

2) treść uchwalonej zmiany statutu,

3) tekst jednolity statutu z oznaczeniem zmienionych postanowień (zmienione postanowienia oznaczone zostały kursywą).

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 
   

Osoby reprezentujące spółkę

  Robert Frączek - wiceprezes zarządu
 

Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.