Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
Raporty ESPI

Raport bieżący nr 18/2019

Data sporządzenia: 2019-06-28

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląski S.A.
  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:        

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie („dalej zwanej Emitentem”) informuje o zawarciu w dniu 28 czerwca 2019 r. pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej zwanym „Bankiem”) Aneksu do Umowy Wieloproduktowej.
Na mocy powołanej Umowy Wieloproduktowej Emitent dysponuje odnawialnym limitem kredytowym przeznaczonym do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym i w formie gwarancji bankowych (w ramach odrębnych sublimitów).
Na mocy tego Aneksu sublimit przeznaczony do wykorzystania przez Emitenta w formie kredytów obrotowych pozostał na dotychczasowym poziomie to jest 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), zaś sublimit przeznaczony do wykorzystania przez Emitenta w formie gwarancji bankowych został obniżony z kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) do kwoty 2.204.400 zł (dwa miliony dwieście cztery tysiące i czterysta złotych).
Pozostałe istotne zmiany wynikającej z tego Aneksu to:
1) przedłużenie okresu dostępności powołanego limitu kredytowego do dnia 29 września 2019 r.,
2) zmiana zakresu zabezpieczenia banku poprzez:
a) obowiązek ustanowienia - jako jednej z form zabezpieczenia wierzytelności Banku - weksla własnego in blanco wystawionego przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową poręczonego przez spółkę zależną Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. oraz spółkę zależną Digital Lifestyle House sp. z o.o. w miejsce dotychczasowego zabezpieczenia wekslowego,
b) obowiązek ustanowienia – jako jednej z form zabezpieczenia wierzytelności Banku – potwierdzonej cesji wierzytelności (z monitoringiem) przysługujących Emitentowi od ING Commercial Finance Polska S.A. w miejsce dotychczasowego zabezpieczenia, w postaci przelewu wierzytelności przysługujących Emitentowi od ING Commercial Finance Polska S.A. pod warunkiem zawieszającym.

28-06-2019

Robert Frączek wiceprezes zarządu
28-06-2019 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.