Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2017

Raport bieżący nr 34/2017

Data sporządzenia: 2017-10-04

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
   
Treść raportu:        

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej jako „Spółka") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 4 października 2017 roku otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (dalej jako „TFI PZU SA") z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej jako ,,Fundusz TFI PZU"), stosownie do art. 69 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późniejszymi zmianami, dalej: ,, Ustawa o Ofercie'') zawiadomienie o tym, że w wyniku rozliczenia w dniu 3 października 2017 r. zbycia 21.364 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, dokonanego w dniu 29 września 2017 r. w ramach transakcji zwykłych na rynku NewConnect, udział Funduszu TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%, to jest:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 799.735
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,0326%
Liczba głosów z akcji: 799.735
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,0326%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 778.371
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,8982%
Liczba głosów z akcji: 778.371
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,8982%.

Ponadto TFI PZU SA poinformował, iż:
- Fundusz TFI PZU nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;
- Fundusz TFI PZU nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, odnoszących się do akcji Spółki;
- TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszu TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 
 
  

 


04-10-2017 Jerzy Maciej Zygmunt prezes zarządu
04-10-2017 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.