Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2017

Raport bieżący nr 28/2017

Data sporządzenia: 2017-08-17

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Otrzymanie przez spółkę zależną Decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:                                  

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Piasecznie informuje, że spółka zależna Emitenta – tj. Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. (dalej zwana: "spółką zależną") – otrzymała z kancelarii podatkowej, ustanowionej w sprawie pełnomocnikiem i reprezentującej spółkę zależną, informację o wpłynięciu do kancelarii decyzji z dnia 31 lipca 2017 r. (dalej zwanej "Decyzją"), wydanej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie (dalej zwanego "Naczelnikiem"). Decyzja dotyczy prowadzonego w spółce zależnej przez Naczelnika postępowania kontrolnego, obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2013 r., w przeszłości prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. W Decyzji określono nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez spółkę zależną za maj 2013 r. w kwocie 260.635 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych). Kwota ta winna być zwrócona na rachunek bankowy spółki zależnej, ponieważ w zakresie dotyczącym tej kwoty Naczelnik nie stwierdził nieprawidłowości. Z treści uzasadnienia Decyzji wynika, że Naczelnik na podstawie art. 88 ust.3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdził zawyżenie podatku naliczonego o kwotę 604.763,97 zł (sześćset cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy i 97/100 złotych), twierdząc że faktury VAT otrzymane przez spółkę zależną od dwóch jej kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez spółkę zależną zakupów towarów, nie mogą stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany. W ocenie Naczelnika powołane w zdaniu poprzednim faktury są nierzetelne ponieważ obowiązek podatkowy na poprzednim etapie obrotu nie powstał, a od transakcji sprzedaży na wcześniejszym etapie obrotu nie zapłacono podatku należnego. Nadto, Naczelnik zarzucił spółce zależnej nie dochowanie należytej staranności. Oznacza to, że wskazana wyżej kwota 604.763,97 złotych w ocenie Naczelnika nie podlega zwrotowi spółce zależnej. Decyzja Naczelnika nie jest decyzją ostateczną i stronie służy od niej odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Spółka zależna nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w uzasadnieniu Decyzji, ani z ich oceną prawną i podejmie odpowiednie kroki prawne mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla spółki zależnej ustaleń w Decyzji.


17-08-2017 Robert Fraczek
wiceprezes zarządu
17-08-2017 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.