Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2017
Raport bieżący nr 21/2017 - Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

21/2017

Data:

2017-06-29 18:14:58

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje o naruszeniu 14 zasady sformułowanej w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek na NewConnect” statuującej, że czas przypadający pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy powinien być możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych, przy czym ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Częściowe niezastosowanie tej zasady polega na wyznaczeniu – na mocy Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 r. – terminu wypłaty drugiej raty dywidendy na dzień 29 września 2017 r., a zatem termin pomiędzy dniem dywidendy wyznaczonym na dzień 14 lipca 2017 r., a terminem wypłaty drugiej raty dywidendy jest dłuższy niż 15 dni roboczych.
W ocenie Zarządu Spółki wyznaczenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie daty wypłaty części dywidendy we wskazanym terminie nie jest sprzeczne z przepisami Kodeksu spółek handlowych, natomiast uwzględnia sytuację ekonomiczną Spółki oraz konieczność zachowania przez Spółkę płynności finansowej na właściwym poziomie.
W przyszłości Zarząd Spółki planuje podejmować działania mające na celu zmniejszenie ryzyka naruszenia powołanej zasady, tym niemniej decyzja w kontekście ustalenia terminu wypłaty dywidendy nie leży w gestii Zarządu, lecz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


 Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

   

Osoby reprezentujące spółkę

  Jerzy Zygmunt - prezes zarządu
 

Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.