Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2017

Raport bieżący nr 8/2017

Data sporządzenia: 2017-04-18

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat:  Otrzymanie, przez spółkę zależną, protokołu kontroli w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno - Skarbowego w Warszawie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:                                   

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Piasecznie informuje, że spółka zależna Emitenta – tj. Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. (dalej zwana: „spółką zależną”) – otrzymała z kancelarii podatkowej, ustanowionej w sprawie pełnomocnikiem i reprezentującej spółkę zależną, informację o wpłynięciu do kancelarii protokołu kontroli ("Protokół") sporządzonego w ramach kontroli podatkowej przeprowadzonej w toku postępowania kontrolnego, aktualnie prowadzonego w spółce zależnej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie, a w przeszłości prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.
Powołane postępowanie kontrolne obejmuje swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec i lipiec 2013 r. w tym zwrot podatku.
Z treści Protokołu wynika, że Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 88 ust.3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdził zawyżenie podatku naliczonego o kwotę 558.843,60 złotych, twierdząc że faktury VAT otrzymane przez spółkę zależną od jednego z kontrahentów, dotyczące zakupu przez spółkę zależną towarów, nie mogą stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany. W ocenie Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie powołane w zdaniu poprzednim faktury są nierzetelne ponieważ nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych.
Protokół jest dokumentem urzędowym, który nie rozstrzyga sprawy. Niemniej jednak w przypadku przyjęcia ustaleń z Protokołu w ewentualnej decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie, a następnie utrzymania ewentualnej decyzji przez organy odwoławcze, powyższe skutkowałoby tym, że wskazana kwota 558.843,60 złotych nie zostałaby spółce zależnej zwrócona (na chwilę obecną zwrot powołanej kwoty jest wstrzymany).

Obecnie spółce zależnej przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń do Protokołu. Spółka zależna nie zgadza się z ustaleniami Protokołu i zamierza podjąć odpowiednie kroki prawne mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla spółki zależnej ustaleń.

18-04-2017 Robert Frączek
wiceprezes zarządu
18-04-2017 Aleksandra Kunka
wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.