Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2017

Raport bieżący nr 7/2017

Data sporządzenia: 2017-04-11

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat:  Dokonanie przez radę nadzorczą oceny sprawozdań i wniosku dotyczącego podziału zysku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:                                   

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej "Spółką") informuje, że dniu dzisiejszym rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę, na mocy której dokonała pozytywnej oceny:
1) sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
5) wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, w którym zarząd proponuje aby:
(i) zysk netto w kwocie 1.788.543,68 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., przeznaczony został w następujący sposób:
- na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.748.010 zł (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych), co oznacza 0,11 zł (jedenaście groszy) na jedną akcję Spółki,
- na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 40.533,68 zł (czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy);
(ii) jako dzień dywidendy ustalony został dzień przypadający nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni licząc od dnia dywidendy.
Zarząd informuje, że ostateczną decyzję w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie.

11-04-2017 Jerzy Maciej Zygmunt prezes zarządu
11-04-2017 Aleksandra Kunka
wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.